nha cai uy tin nhat tinycat99

Bài Baccarat

online trực tuyến

Bài Baccarat

Tinycat99

Bài Baccarat là một trò chơi được rất nhiều người lựa chọn trên thế giới sử dụng 4 – 8 bộ bài 52 lá, không có lá joker hoặc wild mà mỗi lá có số điểm bằng số nút được in trên đó, trong đó A(con Át) tính là 1, lá 10 và lá hình J, Q, K được tính là 0. Bài Baccarat có luật chơi tương tự như trò bài cào của người Việt Nam, nếu tổng điểm có được là 9 thì họ sẽ chiến thắng. Đây được xem là một trong những trò giải trí mang lại xác suất thắng rất lớn cho người chơi cho dù người chơi đặt cửa Banker hay Player.

bai baccarat online truc tuyen tinycat99
Cách tính điểm bài Baccarat:

- Từ cây Át đến cây 9 tương đương với điểm số từ 1 đến 9. Các cây còn lại 10, J, Q, K đều được tính bằng 0.
- Khi cộng điểm giữa các cây bài ai có điểm số gần 9 nhất thì thắng.
- Nếu tổng điểm từ 10 – 19 hoặc 20 – 29 thì ta quy về số điểm 0 – 9. Ví dụ 15 điểm = 5 điểm.

  • Cửa Player (Con): nơi để đặt cửa Player, tỉ lệ ăn là 2. Ví dụ: đặt 100k cửa Player nếu Player thắng thì người chơi sẽ được 200k (tính cả gốc lẫn lời).
  • Cửa Banker (Cái): nơi đặt cửa Banker, tỉ lệ ăn là 1,95. Ví dụ: bạn đặt 100k cửa Banker nếu Banker thắng thì người chơi sẽ được 195k (tính cả gốc lẫn lời).
  • Cửa Tie (Hòa): nơi đặt cửa Tie, tỉ lệ ăn là 9. Ví dụ: bạn đặt cửa Tie 100 nếu cửa Player và cửa Banker có số điểm bằng nhau thì người chơi được 900k (tính cả gốc lẫn lời).
  • Cửa Not Tie (Không Hòa): nơi đặt cửa Not Tie, tỷ lệ ăn là 1.07. Ví dụ: bạn đánh 100k cửa Not Tie nếu cửa Player và Banker có số điểm ko giống nhau thì người chơi thắng được 107k (tính cả gốc lẫn lời)
  • Big (Tài): nơi đặt cửa Big (Tài), tỉ lệ ăn là 1,5. Ví du: bạn đặt 100k vào cửa Big nếu ván bài kết thúc trên 4 là bài thì người chơi sẽ được 150k (tính cả gốc lẫn lời).
  • Small (Xỉu): nơi đặt cửa Small (Xỉu), tỉ lệ ăn là 2,5. Ví dụ: bạn cược 100k tại cửa Small nếu ván bài kết thúc ở 4 lá bài thì người chơi thắng cược, bạn sẽ được 250k (tính cả vốn lẫn lời).
  • Pair Exist (Đôi): nơi đặt cửa Đôi, tỉ lệ ăn là 6. Ví dụ: bạn cược 100k vào cửa đôi nếu trong 4 là bài chia đầu tiên bên Player hoặc bên Banker có đôi thì người chơi thắng cược, bạn sẽ được 600k (tính cả vốn lẫn lời).
  • No Pair (Không Đôi): tương tự như trên nếu bạn đặt cược vào cửa này mà không có bên nào có đôi thì bạn thắng, tỉ lệ ăn của cửa này là 1.1 tức người chơi đánh 100k nếu thắng sẽ được 110k (tính cả vốn lẫn lời).
  • Banker Pair (Cái đôi): nếu các bạn đặt vào cửa này mà trong 4 lá bài chia đầu tiên bên Banker có đôi thì bạn thắng cược, tỉ lệ ăn của cửa này là 12. Tức bạn đánh 100k nếu thắng người chơi sẽ được 1200k (tính cả vốn lẫn lời).
  • Player Pair (Con đôi): cách tính tương tự như cửa nhà cái đôi. Tỷ lệ ăn cũng là 12.
Luật chơi bài Baccrat trên Tinycat99


1. Luật chia bài Baccarat.

Nhà cái sẽ chia 4 cây bài đầu tiên:
Cửa Player: 2 cây ( cây thứ 1 và cây thứ 3).
Cửa Banker: 2 cây (cây thứ 2 và cây thứ 4).

2. Luật rút bài Baccarat. (luật rút bài Baccarat rất phức tạp vì Banker phải phụ thuộc vào Player để rút bài.)

TH1. Nếu tổng điểm 2 lá đầu tiên của Player:
. 0 – 5 điểm: rút thêm 1 lá bài.
. 6 – 7 điểm: không rút thêm.
. 8 – 9 điểm: thắng tự nhiên – không được rút thêm bài.

TH2. Nếu tổng điểm 2 lá đầu tiên của Banker:
. 0 – 2 điểm: luôn luôn rút thêm 1 lá bài.
. 3 điểm:
Nếu Player rút bài và rút được cây 8 thì bên Banker không phải rút bài. Lúc này bên Player 3 lá và bên Banker 2 lá so điểm bên nào nhiều điểm hơn thì thắng.
Nếu Player rút bài mà rút được bất kì cây nào không phải cây 8 thì Banker rút thêm 1 lá bài để so điểm. Lúc này bên Banker 3 lá và bên Player 3 lá thì so điểm.
. 4 điểm:
Nếu Player rút bài và rút được một trong các cây 0 – 1 – 8 – 9 thì Banker không phải rút bài. Lúc này Player 3 lá và Banker 2 lá dừng lại so điểm.
Nếu Player rút bài và rút được một trong các cây 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 thì Banker sẽ rút thêm 1 lá. Lúc này Player 3 lá và Banker 3 lá rồi so điểm.
. 5 điểm:
Nếu Player rút bài và rút được một trong các cây 0 – 1 – 2 – 3 – 8 – 9 thì Banker không phải rút thêm bài. Lúc này Player 3 lá, Banker 2 lá so điểm.
Nếu Player rút bài và rút được một trong các cây 4 – 5 – 6 – 7 thì Banker phải rút thêm 1 lá. Lúc này Player và Banker đều 3 lá ta sẽ dừng lại so điểm.
. 6 điểm:
Nếu lúc này Player rút bài và rút được một trong các cây 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 thì bên Banker không phải rút bài. Lúc này Player 3 lá, Banker 2 lá dừng lại so điểm.
Nếu Player rút được một trong các cây 6 – 7 thì Banker phải rút thêm 1 lá. Lúc này Player 3 lá, Banker 3 lá dừng lại so điểm.
. 7 điểm: không rút thêm bài.
. 8 – 9 điểm: người chơi không được rút thêm bài.

play_to_win_1637728604
© Copyright 2017 by Tinycat99 . All rights reserved.